การจัดการด้านการก่อสร้าง

หลัก สูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการ การบริหารงานก่อสร้างในเบื้องต้น ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวงจรชีวิตของงานก่อสร้าง ตั้งแต่ การจัดองค์กรงานก่อสร้าง การวางแผนงานก่อสร้าง การใช้วัตถุดิบในการผลิตงานอย่างคุ้มค่า การบริหารงานบุคคล การควบคุมคุณภาพ เทคนิคการบริหารต้นทุนการก่อสร้าง การบริหารความปลอดภัยในการก่อสร้าง การควบคุมผลิตภาพ การประมาณราคา และยังรวมถึงสัญญางานก่อสร้างและข้อกำหนดงานในงานก่อสร้างอีกด้วย

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

 • สามารถเรียนรู้กระบวนการบริหารงานก่อสร้างในเบื้องต้น
 • สามารถเรียนรู้การวางแผนของงานก่อสร้างและแผนการใช้วัตถุดิบในการผลิตงานก่อสร้าง
 • สามารถเรียนรู้การควบคุมคุณภาพและควบคุมต้นทุนในงานก่อสร้าง
 • สามารถเรียนรู้การบริหารความปลอดภัย การควบคุมผลิตภาพ และการจัดเตรียมแบบรูป และรายการ และสัญญางานก่อสร้างได้

ระยะเวลาอบรม

2 วัน


เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะเข้าใจดังนี้

เข้าใจระบบของการทำงานรวมถึงการจัดการด้านงานก่อสร้างรวมถึงกระบวนการ การวางแผนการควบคุมผลิตภาพและการควบคุมต้นทุนได้เป็นอย่างด

เนื้อหาหลักสูตร

 • แนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตร
 • วงจรชีวิตของงานก่อสร้างและ Work Breakdown Structure (WBS)
 • การประมาณราคา งานก่อสร้าง
 • การจัดองค์กรงานก่อสร้าง
 • การวางแผนงานก่อสร้าง, S-curve
 • การวางแผน การใช้วัสดุ แผนแรงงาน แผนการเงิน แผนเครื่องจักรและแผนแบบ ก่อสร้างในงานก่อสร้าง
 • หลักการเบื้องต้นของ การวางแผนงานก่อสร้างแบบ CPM
 • หลักการเบื้องต้นของ การบริหารงาน งานบุคคล
 • หลักการเบื้องต้นของ การบิหารคุณภาพและระบบคุณภาพ ISO 9000 Series
 • การบริหารต้นทุนก่อสร้าง
 • การบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • ผลิตภาพในงานก่อสร้าง Productivity
 • การจัดวางและบริหารสถานที่ก่อสร้าง Site Lay out
 • สัญญา แบบรูปและรายการประกอบแบบในงานก่อสร้าง

วิทยากร

ผศ.ดร.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค


สำเร็จ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารงานก่อสร้าง จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)ประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมโยธา ที่ปรึกษาให้กับบริษัท,เป็นผู้อำนวยการโครงการต่างๆอาทิเช่น โครงการปรับปรุงอาคาร AIT เฉลิมพระเกียรติสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ค่าอบรม

7,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

เวลาอบรม

09:30 – 16:30 น.

สถานที่อบรม

ศูนย์อบรมทูพลัสเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package
เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)
ของสมนาคุณ ฟรี
อาหารกลางวัน อาหารว่าง และกาแฟ พร้อมของว่างตลอดการอบรม
ใบประกาศนียบัตรอย่างดี
ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี
ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป
รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: