การประมาณราคาก่อสร้างอาคาร

หลักสูตรนี้เป็นหัวใจของผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างจำกัดในการประมาณราคา แต่ต้องการความแม่นยำสูง ซึ่งหลักสูตรนี้จะอธิบายถึงวิธีการถอดวัสดุงานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมโครงสร้างแบบมืออาชีพ ตั้งแต่ งานดิน งานคอนกรีต งานไม้แบบโครงสร้างชั่วคราว ฐานราก เสา คาน พื้น บันได โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ สุขภัณฑ์ งานก่อฉาบ งานพื้น เพดาน รั้ว ตลอดจนการวัดปริมาณงาน ราคา วัสดุ และค่าแรงต่อหน่วย การกำหนดเปอร์เซ็นต์เสียเศษวัสดุ ค่าดำเนินงาน กำไร และภาษี

การประมาณราคาก่อสร้างเป็นหัวใจสำคัญของผู้รับเหมาก่อสร้าง

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

 • เข้าใจถึงหลักการประมาณราคาได้อย่างลึกซึ้ง
 • สามารถเข้าใจถึงหลักการจัดเก็บข้อมูลวัสดุก่อสร้างได้เป็นอย่างดี ถึงราคาค่าแรง ค่าของ การกำหนด % Waste หรือ Mark up
 • สามารถเข้าใจถึงความสัมพันธในการนำข้่อมูลประมาณราคาไปใช้ใน การวางแผนงานก่อสร้างหรือการลงบัญชี การควบคุมต้นทุน

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน

ผ่านการเรียนวิชาประมาณราคาก่อสร้างมาบ้างแล้ว ในหลักสูตร ปวส. วศ.บ. หรือ สถ.บ.

ระยะเวลาอบรม

2 วัน


เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะเข้าใจได้ดังนี้

 • สามารถเลือกใช้และเข้าใจเทคโนโลยีในการประมาณด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยแบบต่างๆ
 • สามารถเข้าใจถึงรูปแบบการจัดเก็บบันทึกข้อมูลวัสดุก่อสร้่างตามาตรฐาน CIS Format
 • สามารถเข้าใจและสร้างสูตรการถอดวัสดุได้เองใน MS EXCEL
 • สามารถนำความรู้ไปพัฒนาสร้างระบบ ISO 9000 หรือสร้างองค์กรความรู้ในองค์กรได้

เนื้อหาหลักสูตร

 • หลักการประมาณราคาสมัยใหม่
 • วิธีการประมาณราคาสำหรับการก่อสร้าง แบบ Drawing Base และModel Base
 • การประมาณราคาก่อสร้าง สำหรับการออกแบบ
 • การกำหนด WBS สำหรับการประมาณราคา เพื่อที่จะสามารถนำไปวางแผนงาน ( Schedule ) ได้
 • หลักการจัดหมวดหมู่ของวัสดุก่อสร้างตามมาตรฐานของ CSI Format- Master Format และ วสท.
 • การกำหนด Unit Price การเผื่อเปอร์เซ็นต์การสูญเสียวัสดุ
 • การกำหนด Account Cost เพื่อไปลงในระบบบัญชี และ ทำ Cost Control
 • การวัดปริมาณงานตามมาตรฐาน วสท. และ ต่างประเทศ
 • การสร้างสูตรการถอดปริมาณวัสดใน MS EXCEL เช่น เสา คาน พื้น
 • เทคนิคการประมาณราคา เช่น การเพิ่มและลดราคาตามงานที่ทำ เช่น งานดินถนนช่วงสะพานมีราคาสูงกว่าทั่วไป 20 % การลดราคาแบบถั่วเฉลี่ย การเพิ่ม/ลดราคาเฉพาะผู้รับเหมาย่อย
 • การพิมพ์รายงาน B.O.Q.
 • สรุปการประมาณราคาเป็นกราฟ เพื่อช่วยในการตรวจสอบ เป็นตารางเมตร หรือ ต่อเตียง
 • สอบถามปัญหา

ค่าอบรม 7,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สถานที่อบรม ศูนย์อบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

เวลาอบรม 09:00 – 16:00 น.

สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package
เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)
ของสมนาคุณ ฟรี
อาหารกลางวัน อาหารว่าง และกาแฟ พร้อมของว่างตลอดการอบรม
ใบประกาศนียบัตรอย่างดี
ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี
ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป
รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: