การเขียนแบบรายละเอียดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

การออกแบบโครงสร้างให้แข็งแรงและปลอดภัยนั้น นอกจากวิศวกรโครงสร้างจะต้องคำนวณได้ถูกต้องแล้ว พนักงานเขียนแบบโครงสร้างจำเป็นจะต้องเขียนแบบรายละเอียดการเสริมเหล็กได้อย่างถูกต้อง และผู้รับเหมาก่อสร้างจำเป็นจะต้องอ่านแบบได้ เข้าใจลักษณะการเสริมเหล็กได้อย่างถูกต้อง เช่น ระยะล้วงเหล็ก ระยะทาบ ตำแหน่งต่อเหล็กเสริม ที่จุดรองรับ ( Support ) การลดระดับคาน พื้น ( Drop ) เป็นต้น หลักสูตรจะช่วยให้พนักงานเขียนแบบ ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือ แม้กระทั่งวิศวกรโครงสร้างมือใหม่ เข้าใจถึงลักษณะการเสริมเหล็ก เช่น เสา คาน พื้น บันได ฐานราก บ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

หลักสูตรนี้ท่านจะไม่สามารถหาเรียนได้จากมหาวิทยาลัยและสถาบันอบรมอื่นได

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

 • สามารถเข้าใจถึงหลักการเขียนแบบโครงสร้างคสล. ได้อย่างถูกต้อง

 • สามารถเขียนแบบขยายโครงสร้าง คสล. ได้ตามหลักวิศวกรรม ในกรณีที่แบบขยายหรือสเก็ตส์จากวิศวกรโครงสร้างส่งมาไม่ละเอียดพอ

 • สามารถนำไปควบคุมงานคอนกรีตได้ตามหลักวิศวกรรมอย่างถูกต้อง

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน

สามารถเขียนแบบสถาปัตย์หรือโครงสร้างทั่วไปมาบ้างแล้ว


ระยะเวลาอบรม 1 วัน
เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะเข้าใจได้ดังนี้

 • สามารถเขียนแบบโครงสร้าง คสล. ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
 • สามารถอ่านแบบสเก็ตส์โครงสร้างขยายจากวิศวกรโครงสร้างได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถช่วยลดเวลาในการตรวจแบบจากวิศวกรลง ทำงานได้ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น
 • สามารถเป็นหัวหน้าทีมเขียนแบบโครงสร้างได้
เนื้อหาหลักสูตร

 • แนะนำหลักการและความสำคัญในการเขียนแบบขยายโครงสร้างคสล.
 • การกำหนด ชั้นมาตรฐานคอนกรีต ( Concrete Grade )
 • มาตรฐาน ระยะหุ้มคอนกรีต (Covering)
 • มาตรฐานและขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเสริมคอนกรีต
 • ระยะล้วงเหล็กเสริม ระยะทาบเหล็ก ในตำแหน่งรับแรงอัด แรงดึง และ แรงบิด
 • วิธีการล้วงเหล็กรับแรงต้านแผ่นดินไหว
 • การเสริมเหล็ก ฐานรากแผ่ ( Spread Footing ) ฐานรากเสาเข็ม ( Pile Footing ) และฐานรากร่วม ( Mat foundation)
 • การเสริมเหล็ก คานต่อเนื่อง คานเดี่ยว
 • การเสริมเหล็ก เสา แบบต่างๆ
 • การเสริมเหล็ก พื้นสองทาง ทางเดียว พื้นไร้คาน
 • การเสริมเหล็ก พื้นแบบตะแกรง ( Wire Mesh )
 • การเสริมเหล็ก บันไดแบบต่างๆ
 • การเขียนแบบ กล่องลิฟท์
 • การเขียนแบบ บ่อบำบัดน้ำเสียคสล.
 • การเขียนแบบ โครงสร้างพิเศษอื่นๆ เช่น สระว่ายน้ำ
 • ตัวอย่างฝึกปฎิบัติเขียนแบบรายละเอียดโครงสร้าง คสล.แบบต่างๆ
 • ทดสอบ

ค่าอบรม 5,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


สถานที่อบรม ศูนย์ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

เวลาอบรม 09:00 – 16:00 น.


สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package
เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)
ของสมนาคุณ ฟรี
อาหารกลางวัน อาหารว่าง และกาแฟ พร้อมของว่างตลอดการอบรม
ใบประกาศนียบัตรอย่างดี
ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี
ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป
รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: