การใช้ TWOPLUSSOFT PMIS

หลัก สูตรนี้จะอบรมการใช้่งานกับระบบ TWOPLUSSOFT PMIS ให้ใช้งานได้่ง่ายและรวดเร็วซึ่งเป็นระบบที่ช่วยในการบริหารโครงการก่อสร้าง ในหน่วยงานก่อสร้าง (Construction Sites) โดยทำงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งทำให้สำนักงานใหญ่และหน่วยงานภาคสนามทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เหมาะสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมารายย่อยหรือเจ้าของโครงการโดยเฉพาะ

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

 • สามารถเข้าใจและเห็นความสำคัญในการวางแผนการตัดวัสดุได้ดียิ่งขึ้น
 • สามารถที่จะเข้าใจการใช้งานในลักษณะต่างๆ
 • สามารถที่จะเข้าใจการทำงานของโปรแกรมวางแผนการตัดวัสดุได้อย่างถูุกต้อง
 • สามารถที่จะใช้โปรแกรมวางแผนการตัดวัสดุ เพื่อลดต้นทุนของวัสดุ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน

หากเข้าใจการใช้งานเบื้องต้นของ AutoCAD หรือ DXF จะทำให้สามารถใช้งานได้ทันที และ หากสามารถถอดวัสดุ ( Material Take off ) จะทำให้สามารถเข้าใจได้รวดเร็วขึ้น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน
เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะมีเข้าใจดังนี้
 • สามารถเข้าใจถึงหลักการวางแผนการตัดวัสดุเป็นแผ่นและเส้น ด้วยมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถที่จะใช้โปรแกรมวางแผนการตัดวัสดุได้เอง
 • สามารถลดปริมาณการสูญเสียเศษวัสดุ ลดค่าแรงในการทำงาน การทำเอกสารประกอบการสั่งวัสดุ
เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ หนึ่ง :

 • แนะนำหลักการวางแผนการตัดวัสดุให้เสียเศษให้น้อยที่สุด
 • อธิบายถึงประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการวางแผนการตัดวัสดุ
  ด้วยคอมพิวเตอร์
 • อธิบายถึงการถอดปริมาณวัสดุจาก Shop Drawing และการทำ Bar Cutting List
 • อธิบายการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ทดลองใช้โปรแกรมในการจัดการตัดวัสดุ ทั้งแบบวัสดุเป็นเส้น และเป็นแผ่น
 • เงื่อนไขในการวางแผนการตัดวัสดุ เช่น แนวทิิศทางการตัดวัสดุด้วยเครื่องตัด การเผื่อระยะตัดเศษบริเวณหัวและปลายวัสดุ เป็นต้น
 • อธิบายสรุปเปรียบเทียบระหว่างการวางแผนด้วยมือแบบเดิม และด้วยคอมพิวเตอร์

ค่าอบรม 3,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


สถานที่อบรม ศูนย์อบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์


เวลาอบรม 09:00 – 17:00 น.


สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package
เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)
ของสมนาคุณ ฟรี
อาหารกลางวัน อาหารว่าง และกาแฟ พร้อมของว่างตลอดการอบรม
ใบประกาศนียบัตรอย่างดี
ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี
ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป
รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: