ระบบเอกสารที่ใช้ในงานก่อสร้าง

เอกสารในงานก่อสร้างถือเป็นระบบบริหารจัดการรูปแบบหนึ่งในหลายๆ รูปแบบ เป็นรูปแบบที่สำคัญกับงาน ก่อสร้างที่จัดเป็นระบบงานก่อสร้างที่จัดระบบดีๆ จะต้องมีเอกสารเข้าไปร่วมด้วยเสมอ เพราะงานก่อสร้าง มิใช่มีเพียงแบบก่อสร้าง แต่ยังมีแผนงาน มีเอกสารขออนุมัติ วัสดุอนุมัติ เอกสารประกอบการเบิกงวดงาน เอกสารหลายๆ อย่างไม่สามารถจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ได้ จึงต้องจัด “แฟ้มเอกสาร” แฟ้มเอกสารจึงจำเป็นต้องแยกเรื่องราวต่าง ๆ ออกให้ชัดเจนตามเลขเอกสาร

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

  • สามารถเข้าใจถึงระบบเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในงานก่อสร้าง
  • สามารถจัดระบบเอกสารในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน ไม่มี

ระยะเวลาอบรม 1 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะมีเข้าใจดังนี้

เข้าใจถึงความสำคัญในการจัดระบบเอกสารในงานก่อสร้างได้ี


เนื้อหาหลักสูตร
  • การบริหารจัดการงานก่อสร้างเบื้องต้น
  • ความจำเป็นในการใช้เอกสาร
  • แบบฟอร์มใช้้ในการก่อสร้าง แต่ละแบบฟอร์ม
  • เอกสารอะไรส่งเมื่อใด
  • ถาม-ตอบ ปัญหา
  • ประสบการณ์การใช้เอกสารในงานก่อสร้าง

ค่าอบรม 4,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


สถานที่อบรม ศูนย์อบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์


เวลาอบรม 09:00 – 16:00 น.

สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package
เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)
ของสมนาคุณ ฟรี
อาหารกลางวัน อาหารว่าง และกาแฟ พร้อมของว่างตลอดการอบรม
ใบประกาศนียบัตรอย่างดี
ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี
ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป
รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: