เทคนิคการจำลองสถานการณ์ก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ *แจกฟรีโปรแกรม*

(แจกฟรี โปรแกรมการจำลองสถานการณ์ก่อสร้าง)

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างแบบจำลองและการ จำลองสถานการณ์ก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการก่อสร้างทั้งในแง่ของขั้นตอนในการก่อสร้าง และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นคนงาน วัสดุ และเครื่องจักร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน ใช้เวลาทำงานน้อยที่สุด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยทำให้ทรัพยากรต่าง ๆ เสียเวลารอคอยน้อยที่สุด

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

 • สามารถวิเคราะห์กระบวนการก่อสร้างได้ว่า ขั้นตอนหรือวิธีการทำงานที่เป็นอยู่ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรที่ใช้อยู่ทำให้เกิดเวลารอคอยซึ่งเป็นความสูญเปล่า (waste) ตรงจุดใดบ้างและเกิดเท่าไหร่ ทำให้เกิดคอขวด (Bottle neck) ตรงไหนหรือไม่ และหากเกิดปัญหาเหล่านี้จะปรับปรุงกระบวนการเท่าไหร่
 • สามารถออกแบบวิธีการก่อสร้าง ขั้นตอนงานก่อสร้าง และจัดสรรทรัพยากรที่ เหมาะสมที่สุด (Optimum) สำหรับแต่ละกระบวนการได้
 • สามารถคาดการณ์อย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานของข้อมูลในอดีตและความน่า
  จะเป็นถึงเวลาที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างตามออกแบบไว้ว่าจะใช้เวลาเท่าใด
  จึงจะแล้วเสร็จ

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน

ควรมีประสบการณ์หรือเข้าใจขั้นตอนในการทำงานก่อสร้างทั่ว ๆ ไปในหน้างานก่อสร้าง


ระยะเวลาอบรม

2 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะมีเข้าใจดังนี้
เข้าใจวิธีการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการก่อสร้างด้วยการสร้างแบบจำลอง และ
การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ อันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการกำหนด Method Statement

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่หนึ่ง

 • ตัวอย่างการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการก่อสร้าง เพื่อให้เห็นเป้าหมาย และภาพรวมว่าการวเคราะห์และออกแบบกระบวนการก่อสร้างด้วยวิธีการจำลอง
  สถานการณ์เป็นอย่างไร และจะให้คำตอบอะไรได้บ้าง
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการกระจายตัวของความน่าจะเป็น (Probabiliy Distribution)
 • ความรู้เบื้องต้นเรื่องทฤษฎีของแถวคอย (Queuing Theory)
 • วิธีการสร้างแบบจำลองแบบโครงข่าย (Network)
 • ตัวอย่างการจำลองสถานการณ์กระบวนการขนส่งวัสดุผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทำ
 • ตัวอย่างด้วยตนเองด้วยคอมพิวเตอร์พร้อมไปกับวิทยากรโดยมีวิทยากรแนะนำ
  อย่าง ใกล้ชิดตลอดเวลา

วันที่สอง

 • ตัวอย่างการจำลองสถานการณ์ในหลายรูปแบบ อาทิเช่น การผลิต RCC ของเขื่อน คลอง ท่าด่าน การขนย้ายวัสดุจากเหมืองระเบิดหิน กระบวนการก่ออิฐ การจัดสรร เวลาการทำงานของทาวเวอร์เครน และการผลิต และติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป เป็นต้น
 • ฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ด้วยตนเองด้วยคอมพิวเตอร์ จากตัวอย่างที่วิทยากร เตรียมไว้ให้
 • ทดลองสร้างแบบจำลองและจำลองสถานการณ สำหรับกระบวนการก่อสร้าง ที่ผู้เข้า รับการอบรมเลือกขึ้นมาเอง โดยทุกขั้นตอนมีวิทยากรแนะนำ อย่างใกล้ชิด

ค่าอบรม

7,000 บาท   (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

เวลาอบรม

09:00 – 16:00 น.

สถานที่อบรม

ศูนย์อบรมทูพลัสเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package :
เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)

ของสมนาคุณ ฟรี

กาแฟ พร้อมของว่างช่วงพักเบรก

ใบประกาศนียบัตรอย่างดี

ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี

ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป

รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: